Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy!

W imieniu zarządów Oddziału Północno-Zachodniego oraz Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego zapraszamy na sympozjum naukowe, które odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2022 roku w Bydgoszczy.

Tematem przewodnim sympozjum będą rozważania na temat starych i nowych technik operacyjnych stosowanych w urologii oraz nad przyszłością naszej specjalności. Wiele zmieniło się w ostatnich latach. Od fascynacji techniką laparoskopową przeszliśmy do etapu operacji w asyście robota. Trudno sobie wyobrazić, jak rozwinie się urologia w ciągu kolejnych 5-10 lat. O tym będziemy dyskutować w czasie poszczególnych sesji, omawiając stare, aktualne i nowe techniki operacyjne. Zapytamy naszych nauczycieli, jak kiedyś wyglądała urologia i jak Oni wyobrażali sobie jej rozwój.

Dzisiejsze techniki zabiegowe zostały zdominowane przez endourologię. Narzędzia uległy zminiaturyzowaniu, a tempo wdrażania robotyki i nowinek technicznych nierzadko nas zaskakuje. Czy jesteśmy w stanie przewidzieć, jak potoczy się rozwój endourologii, jak będzie wyglądała urologia przyszłości? To bardzo ważne zagadnienie, gdyż planując nasze dalsze działania, musimy zastanowić się nad modelem szkolenia młodych adeptów, aby byli oni przygotowani do sprostania wyzwaniom nowoczesnej urologii.

Nie mniej ważnym elementem obecnego spotkania będą walne zebrania członków Oddziału Północno-Zachodniego i Sekcji Endourologii i ESWL PTU, w czasie których odbędą się wybory do władz statutowych ww. jednostek organizacyjnych na następną kadencję.

Zapraszamy do Bydgoszczy!

Dr hab. med. Piotr Jarzemski, prof. UMK
przewodniczący Sekcji Endourologii
Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Prof. dr hab. med. Marcin Matuszewski
przewodniczący Oddziału Północno-Zachodniego
Polskiego Towarzystwa Urologicznego

OFERTA DLA UCZESTNIKA

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO (brutto) do 30.10.2022 od 01.11.2022
Opłata rejestracyjna
Lekarz, członek PTU 500,00 zł 600,00 zł
Lekarz, członek Sekcji Adeptów Urologii (SAU) 400,00 zł 450,00 zł
Osoba niebędąca członkiem PTU, w tym przedstawiciele firm 650,00 zł 700,00 zł
Kolacja
Uczestnik 200,00 zł

W ramach opłaty organizatorzy Sympozjum zapewniają:

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO PTU O NUMERZE:

76 1240 1066 1111 0000 0022 1199

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz skróconą nazwę wydarzenia (np. Jan Kowalski −  sympozjum listopad 2022).

MIEJSCE OBRAD / ZAKWATEROWANIE (Hotel Holiday Inn, ul. Grodzka 36, 85-109 Bydgoszcz)

Polskie Towarzystwo Urologiczne nie pośredniczy w sprzedaży miejsc hotelowych.

Uczestnicy Sympozjum mogą dokonać rezerwacji miejsc bezpośrednio w Hotelu:

Do poniższych cen należy doliczyć 8% VAT-u. Liczba pokoi jest ograniczona!

Kontakt do Hotelu:

Grzegorz Sobczyński
General Manager
gm@holiday.hgb.com.pl

PROGRAM NAUKOWY

Piątek, 18 listopada 2022 r.

Od godz 14.00

Rejestracja uczestników

15.00 - 16.00

SESJA ODDZIAŁU PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO PTU

Prowadzenie: prof. dr hab. med. Marcin Matuszewski, dr med. Krzysztof Szkarłat

15.00 - 15.20

dr med. Michał Szczypior

Robotowe systemy chirurgiczne dostępne na rynku w 2022 roku – różnice i podobieństwa

15.20 - 15.40

lek. Mateusz Czajkowski

Leczenie raka prącia – chirurgia rekonstrukcyjna

15.40 - 16.00

lek. Mateusz Glembin

Sztuczna inteligencja w diagnostyce radiologicznej raka nerki

16.00 - 18.15

SESJA REZYDENTÓW UROLOGII

Prowadzenie: prof. dr hab. med. Marcin Matuszewski, dr med. Adam Kałużny

16.05 - 16.15

Lek. Rafał Steckiewicz

Ropna przetoka nerkowo-skórna jako pierwszy objaw nerki podkowiastej

16.15 - 16.25

Lek. Jędrzej Toczko

Dysfunkcje seksualne w populacji młodych mężczyzn jako problem interdyscyplinarny z perspektywy urologa – seksuologa

16.25 - 16.35

Lek. Joanna Wiśniewska-Świątek

Rak neuroendokrynny gruczołu krokowego, czyli o zasadności pogłębiania diagnostyki w wybranych sytuacjach klinicznych – opis przypadku i przegląd literatury

16.35 - 16.45

Lek. Magdalena Sternau-Kuklińska

Pierwotny czerniak cewki moczowej u kobiety

16.45 - 16.55

Lek. Marek Łączyński

Powiększone węzły chłonne nadobojczykowe pierwszą manifestacją raka nerkowokomórkowego z niedoborem dehydrogenazy bursztynianowej u 38-letniej kobiety – opis przypadku

16.55 - 17.05

Lek. Piotr Sarbiewski

Duży guz pęcherza moczowego u 40-letniej kobiety

17.05 – 17.15

Lek. Piotr Purpurowicz

Zespół żyły głównej dolnej jako pierwsza manifestacja guza nerki – opis przypadku

17.25 – 17.35

Lek. Przemysław Gałka

Rzadki łagodny guz pęcherza moczowego

17.35 – 17.45

Lek. Maksym Niewczyk

Nowoczesne operacje endourologiczne

17.45 – 17.55

Lek. Rafał Kowalczyk

Opis przypadku chorego z powikłaniami urologicznymi po operacji ortopedycznej jako przykład konieczności leczenia pacjentów przez zespoły multidyscyplinarne

17.55 – 18.05

Lek. Damian Peterson

Symultaniczna nawigacja USG i elektroresekcja w leczeniu zwężenia ujścia moczowodu w przebiegu nowotworu pęcherza moczowego. Opis przypadku

18.05 – 18.25

prof. dr hab. med. Tomasz Drewa

(Wykład Sponsorowany firmy Astellas Pharma)
Miejsce enzalutamidu w leczeniu chorych na raka gruczołu krokowego w różnych stadiach zaawansowania

18.30 - 19.15

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO PTU.
WYBORY DO ZARZĄDU ODDZIAŁU NA KADENCJĘ 2022 – 2026

Sobota, 19 listopada 2022

29. SYMPOZJUM SEKCJI ENDOUROLOGII I ESWL PTU
PAST – PRESENT – FUTURE

08.55 - 09.00

prof. dr hab. med. Tomasz Drewa – prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego
dr hab. med. Piotr Jarzemski, prof. UMK – przewodniczący Sekcji Endourologii i ESWL PTU

OTWARCIE SYMPOZJUM

09.00 - 09.30

SESJA I
JAK JA TO ROBIŁEM?

Prowadzenie: dr hab. med. Piotr Jarzemski, prof. UMK, dr hab. med. Roman Sosnowski, prof. NIO

 • prof. dr hab. med. Andrzej Borówka

 • prof. dr hab. med. Andrzej Borkowski

 • prof. dr hab. med. Zbigniew Kwias

 • dr n. med. Zdzisław Jarzemski

 • dr n. med. Janusz Judycki

09.30 - 11.30

SESJA II
ONKOLOGIA – JAK JA TO ROBIĘ?

Prowadzenie: dr hab. med. Piotr Jarzemski, prof. UMK, prof. dr hab. med. Marcin Słojewski

09.30 - 10.30

Laparoskopowa radykalna prostatektomia vs. prostatektomia radykalna w asyście robota

 • prof. dr hab. med. Marcin Słojewski

 • prof. dr hab. med. Tomasz Drewa

 • prof. dr hab. med. Piotr Chłosta

 • dr hab. med. Tomasz Borkowski

 • dr hab. med. Piotr Jarzemski, prof. UMK

 • dr med. Sławomir Listopadzki

10:30 – 11:00

dr Eric Barret

Rola focal therapy w leczeniu raka gruczołu krokowego

11:00 – 11:20

prof. Ignacio Moncada

Robot-Assisted Nephron Sparing Surgery – new technique

11:20 – 11:30

lek. Paweł Szyperski, prof. Ignacio Moncada

Robot-Assisted Radical Cystoprostatectomy

11:30 − 12:00

Przerwa na kawę

12.00 - 13.30

SESJA III
JAK JA TO ROBIĘ?

Prowadzenie: lek. Marek Zawadzki, dr hab. med. Piotr Bryniarski

12:00 – 12:30

dr Agustin Fraile Poblador

The future of Implantology in Urology

12:30 – 12:50

lek. Marek Zawadzki

Przezcewkowa elektroresekcja stercza vs. laserowa ablacja stercza

12:50 – 13:10

dr med. Ewa Bres-Niewada

PCNL vs. RIRS/ECIRS

13:10 – 13:30

dr hab. med. Piotr Bryniarski

Pokaż mi swój kamień, a powiem Ci, kim jesteś

13:30 – 14:30

Przerwa na obiad

Break for lunch

14.30 - 16.00

SESJA IV
JAK JA TO BĘDĘ ROBIŁ?

Prowadzenie: lek. Bartosz Brzoszczyk, lek. Marcin Jarzemski

14:30 – 14:50

lek. Jan Karol Wolski

Czy rozwój mikrochirurgii, genetyki i nowych narzędzi badawczych zmieni sposób diagnostyki i postępowania u mężczyzn z zaburzeniami płodności?

14:50 – 15:10

lek. Bartosz Brzoszczyk

Czy rozwój sztucznej inteligencji zrewolucjonizuje diagnostykę i leczenie w endourologii? Jak mogą wyglądać narzędzia endourologa w przyszłości?

15:10 – 15:30

lek. Marcin Jarzemski

Jak może w przyszłości zmienić się szkolenie endourologa?

15:30 – 15:45

Dr med. Adam Ostrowski

Przyszłość urologii. Czy medycyna spersonalizowana zwiastuje zmierzch leczenia zabiegowego?

15:45 – 16:00

dr hab. med. Roman Sosnowski, prof. NIO

Przyszłość urologii

16.00 - 17.00

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SEKCJI ENDOUROLOGII I ESWL PTU.
WYBORY DO WŁADZ SEKCJI NA KADENCJĘ 2022 - 2026

18-19 listopada 2022, Bydgoszcz

SYMPOZJUM NAUKOWE
ODDZIAŁU PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO
ORAZ
SEKCJI ENDOUROLOGII I ESWL PTU